Hoppa till innehåll

Arkiveringslösningen arcos byter namn

Arcos BL (kassettarkivering) byter namn till FINA som kommer från spanskans ”parafina”, medan Arcos SL (glas-arkivering) byter namn till CRYSTAL som är tänkt att föra tankarna till ”finare glas”. Båda helhetslösningarna tillverkas och levereras fortsatt från vår Franska leverantör Dreampath.