Hoppa till innehåll

LAGRING OCH ARKIVERING

Lagring och arkivering

Maximera patientsäkerheten med våra produkter för lagring och arkivering. Detta tack vare full digital spårbarhet och kontroll. 

Vi vill påminna om att det du hittar här på hemsidan är endast ett urval, kontakta oss därför med din förfrågan eller för att boka ett möte.

DIGITAL ARKIVERING OCH SPÅRNING

Våra produkter för digital arkivering och spårning. Här kan du som kund fylla i besparingsberäkningen >>

Digital arkivering och spårning  av klossar och glas

Fina och Crystal är helhetslösningar för lagring och arkivering av såväl klossar (även supermega-kassetter) som glas. Detta är produkter som ger användaren total kontroll över var proverna finns. I de fall som provet är utlånat så framgår det vem som plockat ut det ur arkivet. Samt även varför det plockades ut och vem som har det. Är provet inte tillbaka inom angiven tid noteras detta i schemalagda rapporter.

Användarna behöver aldrig mer bekymra sig över att spara prover i kronologisk ordning. Fyll bara dagens bricka så scannar och uppdaterar systemet all nödvändig information. Detta frigör enorma resurser för labbet vars personal istället kan ägna sig tid på mer kvalificerade uppgifter.

Redan vid en produktion om 50k klossar/år kan detta bli en kostnadsnetural lösning för labbet.

lagring och arkivering
Spårbarhet

– Du vet exakt var dina prover är vid varje tidpunkt.
– Vem som har dem och varför.
– När du förväntas få tillbaka dem.
– Eliminerar mänskliga fel.

lagring och arkivering
Produktivitet och hastighet

– Signifikant minskning av de resurser som läggs på arkivering, sortering och att leta efter prover. 
– Ökar produktionskapaciteten i labbet.
– Personalen kan ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter.
– Förkortar accesstiden till samtliga prover.
– Accellererar arbetsflöden och processer. 
– Minskar stress orsakad av borttappade eller felplacerade prover.

lagring och arkivering

HYDRA – Spårbarhet i dehydreringssteget

Hydra från Dreampath är ett avancerat säkerhets- och spårbarhetssystem för dehydreringsprocessen. Dess universella lösning innebär att Hydra kan användas ihop med vilket, eller vilka, dehydreringsinstrument som helst, vilket även eliminerar behovet av flera spårbarhetslösningar. Hydra eliminerar också risken för fel och förlust av prover med sina avancerade säkerhetsfunktioner. Det ger också full anslutning till ditt laboratorieinformationssystem (LIS) och FINA-systemet för kvalitetskontroll av alla prover. Hydras snabba skanningsförmåga gör det möjligt att skanna valfri korgtyp på mindre än 30 sekunder, vilket gör det till ett effektivt system. De anpassningsbara rapporteringsverktygen erbjuder detaljerad dokumentation av förbehandlingsprotokoll, tidsstämplar och vilka instrument som använts i dehydreringssteget. Med möjlighet att lagra dina data lokalt eller på labbets servrar är Hydra från Dreampath det ultimata komplementet till arkiveringslösningen FINA med avseende på spårbarhet och säkerhet genom hela processen av vävnadsbearbetning.

lagring och arkivering

Besparingsberäkning för dig som kund


KLOSSAR

Håll pekaren över respektive text nedan för att se mer info

SORTERING OCH ARKIVERING av nya klossar – minuter per DAG
UTHÄMTNING/UTPLOCKNING (IHC, ISH, omsnittning, molekyläranalys, utskick) - minuter per DAG
TID SOM TAS I ANSPRÅK av andra i labbet – minuter per DAG
ÅTERSORTERING och ÅTERARKIVERING - minuter per DAG

GLAS

SORTERING och ARKIVERING av nya glas – minuter per DAG
UTHÄMTNING/UTPLOCKNING - minuter per DAG
TID SOM TAS I ANSPRÅK av andra i labbet – minuter per DAG
ÅTERSORTERING och ÅTERARKIVERING - minuter per DAG